Göz Hastalıkları

Göz hastalıkları biriminde yapılan tedaviler;

Retina hastalıkları tanı ve tedavisi

Gelişmiş cihazlarımızla retina hastalıkları (şeker hastalığı, damar tıkanıklığı veya sarı nokta hastalığı) tanısı titizlikle değerlendirilmektedir. Gerekli durumlarda vitreoretinal cerrahi, argon lazer ve göz içi enjeksiyon uygulamaları yapılmaktadır.

 Üveit hastalığı tanı ve tedavisi: 

        Üveit hastalığı multidisipliner yaklaşımlarla değerlendirilip tanı ve tedavisi planlanmaktadır

Katarakt tanı ve tedavisi:

        Katarakt cerrahisine yönelik cerrahi işlemler uygulanmakta ve kişiye özgü akıllı mercek uygulamaları yapılmaktadır.

Göz bozuklukları tanı ve tedavisi;

          Myopi, hipermetropi, presbiyopi ve astigmatizmaya bağlı kırma kusurlarına yönelik  gözlük ve kontakt lens muayenesi

Kornea hastaŞaşılık tanı ve tedavisilıkları tanı ve tedavisi;

          Topografi ve diğer cihazlarımızla kornea hastalıkları değerlendirilip uygun medikal veya cerrahi planlanmaktadır.

Göz yaşı yolları tıkanıklıkları tanı ve tedavisi:

          Bebek ve yetişkinlerde muayene ve cerrahisi yapılmaktadır

Göz tembelliği tanı ve tedavisi:

          Bebek ve çocuklarda gerekli muayeneler yapılmaktadır. 

Nörooftalmolojik hastalıklar tanı ve tedavisi:

Glokom tanı ve tedavisi : 

 

Bölüm Doktorları

ONLINE RANDEVU
||